MONTÁŽ A SERVIS

Cena montáže

Cenová nabídka na montáž dílenské vestavby se stanovuje individuálně dle počtu modulů, sestav a příslušenství.

Dodací lhůta

Standardní dodací lhůta je 48hodin od přistavení vozidla.

Servis

Servis a kontrola modulů je doporučena každých 24 měsíců.

Bezpečnost

Každá mobilní dílna Store Van může být vybavena plošinami s různými upevňovacími prvky, aby byla zajištěna zátěž. Zejména je bezpečnostní kříž tvořen kotvícími body uspořádanými podélně a příčně, aby blokovaly výrobky i velkých rozměrů. Vložení vodorovných a svislých vodítek navíc umožňuje, aby zboží bylo připevněno ke stěnám a stropu dodávaného vozu vybaveného teleskopickými pásy a tyčemi zajišťujícími náklad. Tímto způsobem je uživatel vystaven podmínce, že je schopen správně a přiměřeně reagovat na požadavky nové legislativy o bezpečnosti dodávkových vozidel.

UKÁZKY Z MONTÁŽE